PRS-01 Hasta Kimliğinin Tanımlanması ve Doğrulanması Prosedürü

Amaç :

Özel Yeni İklim Hastanesi hastaya ait her türlü hizmet verilirken hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması yapılarak doğru hastaya doğru işlem, doğru tedavi verilmesini sağlamak.

Kapsam :

 • Acil Servis
 • Klinikler
 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım
 • Doğumhane

Uygulama :

Hasta Kimliğinin Doğrulanma İşlemi;

1. Tanı ve tedavi işlemleri öncesi
2. Herhangi bir test veya işlem öncesi
3. İlaç ve kan/kan ürünleri uygulamadan önce
4. Hasta transfer sırasında yapılmalıdır.

Hastanemizde Hasta Kimliğinin Doğrulanmasına Yönelik Bazı Düzenlemeler;

1. Yatışı yapılan her hastaya BEYAZ renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.

 • Alerjik hastalarda ise sadece KIRMIZI renkli tanımlayıcı kullanılmalıdır.
 • Kimlik tanımlayıcı barkodlu olmalıdır.
 • Kimlik tanımlayıcıda,Protokol numarası,Hasta adı-soyadı,doğum tarihi (gün,ay,yıl) bilgileri yer almalıdır
 • Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

2.Doğum Sırasında kız bebeklere PEMBE,erkek bebeklere MAVİ kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.

 • Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.
 • Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen kimlik tanımlayıcı ile değiştirilmelidir
 • Bebeğin kimlik tanımlayıcısında;Annenin adı-soyadı,bebeğin doğum tarihi(gün,ay,yıl)bilgileri ve anne protokol numarası bulunmalıdır.
 • Normal hastalar için BEYAZ renkli kimlik tanımlama bilekliği kullanılmalıdır.
 • Alerjik hastalar için KIRMIZI kimlik tanımlama bilekliği kullanılmalıdır.m
 • Doğum sonrasında erkek bebeklere MAVİ renkli kimlik tanımlama bilekliği kullanılmalıdır.
 • Doğum sonrasında kız bebeklere PEMBE renkli kimlik tanımlama bilekliği kullanılmalıdır.
 • Doğum sonrasında bebeklerin koluna dolaşımı engellemeyecek, bebeği rahatsız etmeyecek ve çıkmayacak şekilde kimlik tanımlama bilekliği uygun takılır.

3.Kimlik Tanımlayıcılar

 • Anne doğum yaptığında-Hasta başka bir kliniğe nakil olduğunda
 • Hastanın bir alerjisi tespit edildiğinde
 • Kimlik tanımlayıcı özelliğini yitirdiğinde değiştirilmelidir

4. Hasta Kimliğinin Doğrulanması Konusunda

 • Sağlık çalışanlarına
 • Hastalarae
 • Hasta yakınlarına eğitim verilmelidir.

PRS-02 İlaç Güvenliği ve Güvenli İlaç Uygulama Prosedürü

Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi

Op.Dr.Şinasi BAŞARAN – Başhekim
Sedat ERDOĞAN – Hastane Müdürü
Hacer ULUZLU – Başhemşire
Uzm.Dr. Mustafa HAMİTOĞLU – Dahiliye Uzmanı
Uz.Dr. Tania YORDANOV – Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Nuray LEVENT- Laborant
Şule KARA – Radyoloji Teknisyeni
Büşra GEBEŞOĞLU – Hemşire

Enfeksiyon Komitesi

Enfeksiyon Komitesi Başkanı:
Enfeksiyon Hemşiresi: Büşra GEBEŞOĞLU

Transfüzyon Komitesi

Op. Dr. Şinasi BAŞARAN- Başhekim
Uz. Dr. Tania YORDANOV – Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Uzm. Dr. Mustafa HAMİTOĞLU – Dahiliye Uzmanı
Nuray LEVENT- Laborant
Büşra GEBEŞOĞLU – Hemşire

Eğitim Komitesi

Op. Dr. Şinasi BAŞARAN – Başhekim
Sedat ERDOĞAN – Hastane Müdürü
Hacer ULUZLU – Başhemşire
Neriman HACIOĞLU – Halkla İlişkiler

Tesis Yönetimi ve Güvenliği Komitesi

Sedat ERDOĞAN – Hastane Müdürü
Dursun KÜÇÜK – Güvenlik
Nafiz GİDER – İdari Amir

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Op. Dr. Şinasi BAŞARAN – Başhekim
Uz. Dr.Sevinç KÜÇÜK – Radyoloji Uzmanı
Şule KARA – Radyoloji Teknisyeni

Ekipler

1.Mavi Kod Yönetim Ekibi

Acil Doktoru
Acil Hemşiresi
Acil Sağlık Memuru
Yedek Ekip:
Dahiliye Uzmanı
Acil Hemşiresi
Acil Sağlık Memuru
Mesai Dışı Sorumlular:
Acil Nöbetçi Doktor
Acil Hemşiresi
Acil Sağlık Memuru

2.Pembe Kod Yönetim Ekibi

Hastane Müdürü
Yenidoğan Hemşiresi
Teknisyen
Güvenlik Görevlisi
Yedek Ekip
Başhemşire
Yenidoğan Hemşiresi
Teknisyen
Ambulans Şoförü
Mesai Dışı Sorumlular
İdari Amir
Yenidoğan Hemşiresi
Ambulans Şoförü

3.Beyaz Kod Yönetim Ekibi

Sedat ERDOĞAN – Hastane Müdürü
Dursun KÜÇÜK – Güvenlik

4.Hasta ve Çalışan Önerilerini Değerlendirme Ekibi

Op. Dr. Şinasi BAŞARAN – Başhekim
Sedat ERDOĞAN – Hastane Müdürü
Hacer ULUZLU – Başhemşire
Neriman HACIOĞLU – Halkla İlişkiler

5.Bilgi Güvenliği Ekibi

Op. Dr. Şinasi BAŞARAN – Başhekim
Sedat ERDOĞAN – Hastane Müdürü
Hacer ULUZLU – Başhemşire
Murat YALÇIN – Bilgi İşlem